ocenění dobrovolníků dlouhodobě pracujících s dětmi a mládeží

Category Archives: Laureáti 2022

Tomáš Tručka

Tomáš – zvaný Packa – se v Centru volného času Hrubínka podílí na celé řadě aktivit. Organizuje akce pro veřejnost, pravidelně se podílí na letních táborech (v roce 2022 prožil…

Miroslav Brátka

Miroslav Brátka patřil do zakladatelské generace oschovanců Aliho Pučalíka, s níž přišel do Třebíče vodní skauting. To bylo ještě v šedesátých letech. Od obnovy skautingu v roce 1989 byl Miroslav…

René Novotný

„Renda“ učí aikido děti i dospělé. Nejen v pravidlených kroužcích, ale i během víkendů a na letních táborech. Snaží se s dětmi cvičit nejenom v tělocvičně, ale i pravidelně vyrážet…