ocenění dobrovolníků dlouhodobě pracujících s dětmi a mládeží

Category Archives: Laureáti

Hana Houzarová

Hana dlouhodobě doborovolně pracuje ve skautu. Spolupracuje i se střediskem Chaloupky na organizaci botanických předánšek a olympiád. Dlouhodbě se také věnuje ochraně přírody. V dětství začínala ve skautu – s…

Olga Šalbabová

Dlouholetá členka a cvičitelka Sokola Třebíč. Od roku 1939 do dnešní doby je aktivní členkou Sokola. Trénovala žákyně a vychovala řadu budoucích cvičitelů. Cvičitelkou je od roku 1946. Babičku zná…

Tereza Čapková

Tereza pracoval v letech 2006 – 2016 jako vedoucí 3. skautského oddílu, pořádala skautské tábory, víkendové výpravy a pravodlené schůzky. Po 10 letech činnosti oddíl předala a vypomáhala dva roky…

HANA BĚLKOVÁ

od roku 1989 až do roku 2002 byla vedoucí 1 oddílu skautek a 7. roje světlušek po roce 2002 zastávala celou řadu administrativních pozic jak ve středisku Srdíčko, tak na…

KAROLÍNA KREJČOVÁ

Karolína je dobrovolnicí v třebíčském klubu Naděje, který nabízí vhodné využití volného času dětem, které jsou v evidenci odboru sociálně právní ochrany dětí patří ke stálým dobrovolníkům již čtvrtým rokem dětem se…

EVA NOVOTNÁ

pracuje v muzeu, kde pro děti a mládež vymýšlí a realizuje celou řadu akcí a aktivit nad rámec své práce řadu let je aktivní také ve vodním skautu podílí se…

VÍT OPLATEK

16 let stojí v čele studentského klubu Halahoj. Kromě samotné práce s dětmi vede a motivuje instruktory. Inspiruje lidi kolem sebe svoji vytrvalostí, ochotou, pracovitostí, humorem, klidem, láskou a nekonečným…

LENKA ZIMOVÁ

Lenka je dobrovolnicí v třebíčském klubu Naděje, který nabízí vhodné využití volného času dětem, které jsou v evidenci odboru sociálně právní ochrany dětí . Patří ke stálým dobrovolníkům. Je kreativní,…

JIŘINA KOPEČNÁ

Od mládí je skautkou. Po roce 1945 byla členkou 3. oddílu a vypomáhala jiným oddílům a administrativou. Od roku 1968 působila jako zástupkyně vůdce střediska a na skautských vzdělávacích akcích…

LIBUŠE A JOSEF BUBLANOVI

Libuše a Josef Bublanovi (Liba a Rikitan) jsou ikonami třebíčského skautingu. Libuška Bublanová vedla dívčí skautský oddíl od r. 1968. Skautské hodnoty dokázala zachovat a předávat mladým lidem i v…