ocenění dobrovolníků dlouhodobě pracujících s dětmi a mládeží

Category Archives: Laureáti

KAROLÍNA KREJČOVÁ

Karolína je dobrovolnicí v třebíčském klubu Naděje, který nabízí vhodné využití volného času dětem, které jsou v evidenci odboru sociálně právní ochrany dětí patří ke stálým dobrovolníkům již čtvrtým rokem dětem se…

EVA NOVOTNÁ

pracuje v muzeu, kde pro děti a mládež vymýšlí a realizuje celou řadu akcí a aktivit nad rámec své práce řadu let je aktivní také ve vodním skautu podílí se…

VÍT OPLATEK

16 let stojí v čele studentského klubu Halahoj. Kromě samotné práce s dětmi vede a motivuje instruktory. Inspiruje lidi kolem sebe svoji vytrvalostí, ochotou, pracovitostí, humorem, klidem, láskou a nekonečným…

LENKA ZIMOVÁ

Lenka je dobrovolnicí v třebíčském klubu Naděje, který nabízí vhodné využití volného času dětem, které jsou v evidenci odboru sociálně právní ochrany dětí . Patří ke stálým dobrovolníkům. Je kreativní,…

JIŘINA KOPEČNÁ

Od mládí je skautkou. Po roce 1945 byla členkou 3. oddílu a vypomáhala jiným oddílům a administrativou. Od roku 1968 působila jako zástupkyně vůdce střediska a na skautských vzdělávacích akcích…

LIBUŠE A JOSEF BUBLANOVI

Libuše a Josef Bublanovi (Liba a Rikitan) jsou ikonami třebíčského skautingu. Libuška Bublanová vedla dívčí skautský oddíl od r. 1968. Skautské hodnoty dokázala zachovat a předávat mladým lidem i v…

RUDOLF NOVOTNÝ

Rudolf Novotný je dlouholetý, dobrovolný trenér biatlonu. Od mládí se věnoval různým druhům sportů, včetně technických. Před 37 lety přivedl k biatlonu svou dceru i její kamarádky a začal působit…

NIKOL VICENÍKOVÁ

Nikol Viceníková pracuje jako dobrovolník v organizaci Junák – český skaut, středisko Srdíčko Třebíč, v oddíle 7. roj Sasanky. Na vedení dětí se začala podílet ve svých 15 letech, od…

LENKA A RADEK STEJSKALOVI

celý svůj život spojili s třebíčským Sokolem společně každoročně pořádají celou řadu akcí pro děti stále aktivně vedou tábornické oddíly, organizují tábory, Radek trénuje florbalové oddíly a Lenka vede cvičení…

PAVEL SITAUER

zakladatel skautské esperantské ligy od 14 let vedl skautský oddíl a od roku 1957 pořádal esperantské tábory na Lančovské zátoce, které fungují dodnes stál při obnově skautingu v Třebíči v…