ocenění dobrovolníků dlouhodobě pracujících s dětmi a mládeží

Tag Archives: #trebicskesrdicko

Tomáš Tručka

Tomáš – zvaný Packa – se v Centru volného času Hrubínka podílí na celé řadě aktivit. Organizuje akce pro veřejnost, pravidelně se podílí na letních táborech (v roce 2022 prožil…

Miroslav Brátka

Miroslav Brátka patřil do zakladatelské generace oschovanců Aliho Pučalíka, s níž přišel do Třebíče vodní skauting. To bylo ještě v šedesátých letech. Od obnovy skautingu v roce 1989 byl Miroslav…

René Novotný

„Renda“ učí aikido děti i dospělé. Nejen v pravidlených kroužcích, ale i během víkendů a na letních táborech. Snaží se s dětmi cvičit nejenom v tělocvičně, ale i pravidelně vyrážet…

HANA BĚLKOVÁ

od roku 1989 až do roku 2002 byla vedoucí 1 oddílu skautek a 7. roje světlušek po roce 2002 zastávala celou řadu administrativních pozic jak ve středisku Srdíčko, tak na…

KAROLÍNA KREJČOVÁ

Karolína je dobrovolnicí v třebíčském klubu Naděje, který nabízí vhodné využití volného času dětem, které jsou v evidenci odboru sociálně právní ochrany dětí patří ke stálým dobrovolníkům již čtvrtým rokem dětem se…

EVA NOVOTNÁ

pracuje v muzeu, kde pro děti a mládež vymýšlí a realizuje celou řadu akcí a aktivit nad rámec své práce řadu let je aktivní také ve vodním skautu podílí se…