ocenění dobrovolníků dlouhodobě pracujících s dětmi a mládeží

Tag Archives: #trebic

Tomáš Tručka

Tomáš – zvaný Packa – se v Centru volného času Hrubínka podílí na celé řadě aktivit. Organizuje akce pro veřejnost, pravidelně se podílí na letních táborech (v roce 2022 prožil…

Miroslav Brátka

Miroslav Brátka patřil do zakladatelské generace oschovanců Aliho Pučalíka, s níž přišel do Třebíče vodní skauting. To bylo ještě v šedesátých letech. Od obnovy skautingu v roce 1989 byl Miroslav…

René Novotný

„Renda“ učí aikido děti i dospělé. Nejen v pravidlených kroužcích, ale i během víkendů a na letních táborech. Snaží se s dětmi cvičit nejenom v tělocvičně, ale i pravidelně vyrážet…

Drahomíra Chaloupecká

Paní Drahomíra Chaloupecká se celý svůj nejen profesní život věnuje práci s dětmi a mládeží v oblasti hudby a sborového zpěvu. Jako sbormistr a umělecká vedoucí vedla dlouhou řadu let…

Pavla Švaříčková

Pavla, skautským jménem Spacák, již nekolik vede v Třebíči skautské středisko a aktivně se zapojuje do vední oddílu a družiny malých dětí. Účastní se jako vedoucí víkendových výprav i letních…

Hana Houzarová

Hana dlouhodobě doborovolně pracuje ve skautu. Spolupracuje i se střediskem Chaloupky na organizaci botanických předánšek a olympiád. Dlouhodbě se také věnuje ochraně přírody. V dětství začínala ve skautu – s…

Olga Šalbabová

Dlouholetá členka a cvičitelka Sokola Třebíč. Od roku 1939 do dnešní doby je aktivní členkou Sokola. Trénovala žákyně a vychovala řadu budoucích cvičitelů. Cvičitelkou je od roku 1946. Babičku zná…

Tereza Čapková

Tereza pracoval v letech 2006 – 2016 jako vedoucí 3. skautského oddílu, pořádala skautské tábory, víkendové výpravy a pravodlené schůzky. Po 10 letech činnosti oddíl předala a vypomáhala dva roky…

HANA BĚLKOVÁ

od roku 1989 až do roku 2002 byla vedoucí 1 oddílu skautek a 7. roje světlušek po roce 2002 zastávala celou řadu administrativních pozic jak ve středisku Srdíčko, tak na…

KAROLÍNA KREJČOVÁ

Karolína je dobrovolnicí v třebíčském klubu Naděje, který nabízí vhodné využití volného času dětem, které jsou v evidenci odboru sociálně právní ochrany dětí patří ke stálým dobrovolníkům již čtvrtým rokem dětem se…