ocenění dobrovolníků dlouhodobě pracujících s dětmi a mládeží

Tag Archives: #trebic

VÍT OPLATEK

16 let stojí v čele studentského klubu Halahoj. Kromě samotné práce s dětmi vede a motivuje instruktory. Inspiruje lidi kolem sebe svoji vytrvalostí, ochotou, pracovitostí, humorem, klidem, láskou a nekonečným…

LENKA ZIMOVÁ

Lenka je dobrovolnicí v třebíčském klubu Naděje, který nabízí vhodné využití volného času dětem, které jsou v evidenci odboru sociálně právní ochrany dětí . Patří ke stálým dobrovolníkům. Je kreativní,…

JIŘINA KOPEČNÁ

Od mládí je skautkou. Po roce 1945 byla členkou 3. oddílu a vypomáhala jiným oddílům a administrativou. Od roku 1968 působila jako zástupkyně vůdce střediska a na skautských vzdělávacích akcích…

LIBUŠE A JOSEF BUBLANOVI

Libuše a Josef Bublanovi (Liba a Rikitan) jsou ikonami třebíčského skautingu. Libuška Bublanová vedla dívčí skautský oddíl od r. 1968. Skautské hodnoty dokázala zachovat a předávat mladým lidem i v…

RUDOLF NOVOTNÝ

Rudolf Novotný je dlouholetý, dobrovolný trenér biatlonu. Od mládí se věnoval různým druhům sportů, včetně technických. Před 37 lety přivedl k biatlonu svou dceru i její kamarádky a začal působit…